دانلود زیرنویس فارسی سریال Sons of Anarchy
زیرنویس فارسی

دانلود زیرنویس فارسی سریال Sons of Anarchy

جکسون "جکس" تلر که در ابتدا نایب رئیس و متعاقباً رئیس باشگاه است، پس از کشف مانیفستی که توسط پدر فقیدش، جان، که قبلاً مدیر MC بود، نوشته شده بود، شروع به زیر سوال بردن باشگاه، خودش و روابطش کرد. عشق، برادری، وفادار ، خیانت و رستگاری از موضوعات ثابت در طول سریال است.

زیرنویس کامل سریال اضافه شد.