fethiye escort bodrum escort

هزار سال پیش، فردی به نام خو ون وو ده حلقه را پیدا می کند، سلاح هایی عرفانی که به کاربران آنها جاودانگی و قدرت زیادی می بخشد. ون وو با استفاده از قدرت خود، یک انجمن مخفی از رزمندگان به نام ده حلقه را ایجاد می کند...

زیرنویس فارسی هماهنگ با نسخه BluRay اضافه شد.